Våtrum och branschregler

Badrummet är ett av de dyraste rummen i huset och även dyrt att renovera. Men det är också kostbara skador om något skulle gå fel.
Därför är det ytterst viktigt att det används rätt produkter på rätt ställe för att få ett hållbart resultat.

Läs mer

Produkter till badrummet

Läs mer