Avjämning med Hey'di

Hur används Hey'di avjämningsmassor?

Förarbete:
Ytan ska var helt ren och fri från damm, fett och andra föroreningar. Hey'di Grundrens är rengöringsmedel som lämpar sig till rengöring. T-röd passar inte för avfettning och ska ej användas.
Icke-sugande underlag ska slipas lätt eller rubbas, cementhud på nygjuten betong tas bort med mekanisk slipning, blästring, evnt. syratvätt med efterföljande renspolning.

  

Primning:
Innan avjämningsmassan läggs ut ska det alltid primas eller grundas. Detta bör utföras med en borste så att primern kan arbetas ned i underlaget. Roller rekommenderas inte.

Betong och andra cementbaserade underlag:
På icke-sugande underlag ska det alltid primas med oförtunnad Hey'di Primer Golv.
På sugande underlag förtunnas Hey'di Primer Golv med vatten i förhållandet 1 del primer och 3 delar vatten. På starkt sugande cementbaserade underlag bör det primas två gånger. Hey'di Primer Golv förtunnas då i förhållandet 1 del primer och 6 delar vatten till första strykningen och sedan till 1 del primer och 3 delar vatten till andra strykningen. Använd stor pensel eller borste.

Träunderlag och spån:
Primas med Hey'di Primer Golv oförtunnat. Vattenfast spån bör alltid primas med Hey'di Primer Golv. Sprickor i massivt trägolv/plankgolv måste först tätas/lagas, antingen med spackling eller med gysing (se beskrivning nedanför).

Hey'di Stålnät:
På sviktande underlag, t. ex. spånplattor på c/c 60, rekommenderas montering av Hey'di Stålnät innan avjämning.

Se broschyrerna: "Hey'di Stålnät" och Hey'di Rätt & Slätt" (kommer snart, våren 2024)


Icke sugande underlag, plattor, vinyl, målade plattor m.m.:

Slipas lätt (viktigt att underlaget tvättas innan slipningen påbörjas) och använd gysing/grundning.

Gysing använd Hey'di Gysing/Häftslamma eller gör egen gysing genom att blanda 1 del Hey'di KZ och 1 del vatten som blandas med avjämningsmassan till en välling som läggs på underlaget med kvast/borste som är ämnat för slamma
Alternativt kan det primas med oförtunnat Hey'di Primer Golv efter tvätt och slipning.
Vanligtvis sker själva avjämningen dagen efter primning/grundning.

Annat:
Använd självhäftande Hey'di Nivåpinnar för att markera rätt spackelhöjd. Hey'di Nivåpinnar fästs till det primade underlaget och klipps till vid rätt höjdmarkering.


För att avgränsa området som inte ska spacklas/avjämnas, runt golvbrunnar, dörrtrösklar, rör m.m. använd Hey'di Avstängarlist.
Självhäftande Hey'di Mjukfogband monteras på vägg mot golvet runt hela rummet och runt pelare.

Utblandning:
Mät noga upp rätt vattenmängd och blanda sedan med pulvret. Se baksidan av säcken för korrekt vattenmängd eller produktdatablad.
Använd rent kallt vatten (vatten från egen brunn och liknande kan ha en påverkan på resultatet). Under den kalla årstiden kan man även använda ljummet vatten, max. 30°C för att kompensera för att massan är kallare.
(OBS! Säckarna måste hålla minst lägsta brukstemperatur, se till att säckarna inte kommer direkt från kylan, bäst är att förvara säckarna inomhus så de har någorlunda rumstemperatur vid användning) (Tips! Stick in en termometer för att mäta temperaturen på pulvret)
Använd maskinvisp, Hey'di Blandvisp. Blandningstid ca. 2-4 minuter till en klumpfri, homogen, lättflytande massa. Se rätt blandningstid på respektive produkt.
Brukstid utblandad massa är ca. 30 minuter, se respektive produkt för brukstider. Tillsätt aldrig mer vatten när massan har börjat stelna.

Utläggning av avjämning:
Det är en fördel om man är minst 2 person som hjälps åt att utföra arbetet. En som blandar och en eller flera som hjälps åt att lägga ut massan. Häll rätt från blandningshinken, starta i ett hörn och fördela massan ut över golvet. Hjälp massan in i hörnen med passande verktyg/redskap. Desto snabbare massan kommer ut på golvet efter blandning, desto enklare är det att uppnå ett gott resultat med en slät yta. Lägga ut massan kontinuerligt över golvet i "stänger" som får flyta lite in i varandra och häll hela tiden åt samma håll, så att allt flyter samma väg.
Använd Hey'di Piggroller för en perfekt finish.Rengörning:
Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Förutsättningar för en lyckad spackling:

- Räkna ut i förväg hur många säckar som kommer gå åt.

- Om avjämningsmassan ska läggas ut i flera lager, så ska man alltid prima mellan lagren.

- Om underlaget består av plattor så måste dessa alltid vara fästa vid underlaget under. 

- Gipsplattor, andra icke brännbara plattor och tunna isoleringsplattor är inte lämpligt underlag för avjämningsmassor.

- Avjämningsmassor är i regel endast avsedda för inomhusbruk (om inget annat anges). Kom ihåg att garagegolv räknas som utomhus.

- Säckarna ska hålla tillnärmelsevis rumstemperatur vid användning. Under den kalla årstiden kan man använda ljummet vatten när man blandar, men se till att säckarna inte har legat ute i kylan innan användning, förvara dem helst inomhus under vintern.

- Max vattentemperatur 30°C om man ska använda ljummet vatten.

- Säckar från kallager ska lagras i rumstemperatur ett tag innan de tas i bruk. mät gärna temperaturen i säcken genom att sticka in en stektermometer för att säkerställa att pulvret inte är för kallt.

- Brukstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20°C.

- Lägsta temperatur är +6°C, detta gäller också underlaget.

- Undvik drag över nylagd massa, men säkerställ ett jämnt luftflöde vid spackling av stora ytor.

Några av våra avjämningsmassor:

Hey'di Bäst Flyt:  Svanenmärkt snabbhärdande, cementbaserad avjämningsmassa, för inomhusbruk i bostadshus. Kan läggas i tjocklekar från 0-15 mm. Kan belastas med vanlig gångtrafik efter ca. 2-4 timmar och normalt beläggas efter ca. 1 dygn.


Hey'di Fiberplan Normal: en dammreducerad, fiberförstärkt, cementbaserad avjämningsmassa för inomhusbruk. Kan läggas i tjocklekar från 5 mm till 50 mm. Kan belastas med vanlig gångtrafik efter ca. 2-4 timmar, keramiska plattor kan monteras efter ca. 24 timmar. Vid beläggning av tät beläggning eller påstrykningsmembran ska massan torka minst 5-7 dygn per cm.


Hey'di Fiberplan Rapid: en dammreducerad, fiberförstärkt, cementbaserad avjämningsmassa för inomhusbruk. Läggs i tjocklekar från 5 mm till 50 mm. Kan belastas med vanlig gångtrafik efter 2-4 timmar, keramiska plattor kan monteras efter ca. 4 timmar. Vid beläggning av tät beläggning eller påstrykningsmembran ska massan torka minst 1 dygn. Svanenmärkt.

 

Läs också