Sprickor i mur

Sprickor i muren

Sprickor i golv

Sprickor i golv kan många gånger limmas med Hey'di Rätt i Sprickan, detta förhindrar att nya rörelser uppstår i sprickan. Man kan med fördel dra ett spetsigt metallföremål i sprickans yta eller skära en liten skåra med vinkelslip för att får bort damm och smuts, och för att massan lättare ska kunna rinna ned i sprickan. Blanda ut produkten och häll ned den i sprickan, man kan behöva att applicera Hey'di Rätt i Sprickan flera gånger så att produkten verkligen rinner ner i sprickan. 

Man kan också limma bom i golv med Hey'di Rätt i Sprickan, då borrar man ett passande hål i området med bom. Sätt sedan en tratt i hålet och häll i Hey'di Rätt i Sprickan i tratten och fyll på tills det inte rinner ned mer. Detta limmar bommen till undergolvet.

 

Sprickor i vägg

Sprickor i vägg måste repareras ordentligt annars kommer det ofta tillbaka. Mejsla/skär upp sprickan så att den blir större, vilket ofta kommer skapa en V-formation. Detta ger en större såryta och bättre vidhäftning för reparationsmassan man använder. Efter rendning och mejsling måste såret/sprickan rengöras ordentligt. Fukta underlaget ordentligt med vatten och använd Hey'di Stormurning eller Hey'di Småmuring/Multibruk. Man kan med fördel baka in en armeringsduk för puts över reparationen, detta ger extra säkerhet mot nya sprickor. Är sårytan/sprickan väldigt glatt/slät eller man misstänker att det kommer bli problem med vidhäftningen kan man efter att ha fuktat området pensla på Hey'di Häft. Lägg sedan på Hey’di Stormurning eller Hey'di Småmuring/Multibruk i Hey'di Häft innan den härdar, det ska läggas på vått i vått.

Hey'di Häft är en cementbaserad häftbro som också fungerar som korrosionsskydd.

 

Läs också