Fundament - förtöjning

Osäker på hur du ska gjuta fundament till den nya bryggan under vatten? Eller ska du kanske reparera den gamla bryggan under vattenytan?

Läs mer

Avskalning och skador på trappor

Läs mer

Sprickor i muren

Cement- och murprodukter har lätt för att spricka, detta kan beror på rörelser i underlaget/huset eller att cementen krymper lite.

Läs mer

Fästning av flaggstångsfäste

En flaggstång pryder många trädgårdar både privat och offentliga.
En flaggstång monteras helst i ett betongfundament eller rätt på berget.

När flaggan vajar i vinden blir det stora krafter nederst i flaggstången och fästet, här är det viktigt att använda fästmassa/medel som är säkra och som sitter.

Läs mer