Hur man putsar med Hey’di Fiberputs

När man putsar en fasad vill man ha en tålig, väderbeständig yta. Hey'di Fiberputs appliceras som ett 2:a skikts puts tillsammans med Hey'di Armeringsduk för Puts.

Hey'di Fiberputs är den enda rekommenderade lösningen som puts på lättklinkerexteriörer och på isoleringsmaterial.

Hey'di Fiberputs kan användas både på lättklinker, isoleringsmaterial som EPS, mineralull och XPS. Och även tegel, betong mm.

Läs mer