Fukt i källaren?

Fukt i källaren?

VAD ÄR WATERSEAL?

Hey’di Waterseal produkter är unika produkter inom vattentätning. Egenskapen, som är utvecklad av Hey'di AS, gör cement- och kalkbaserade produkter vattentäta.

BESTÄNDIG

Waterseal blir försvinner inte med tiden, den kommer alltid att finnas med i produkten och behålla den vattentät.

VATTENTÄT

Vattentätningsegenskaperna ger en "vatten på gåsen"- effekt, vattnet pärlar sig på väggen och rinner av. Produkterna är 100% vattentäta och kan användas både inom- och utomhus. Produkterna är mycket väl lämpade för att täta källare från insidan.

ANDAS - DIFFUSSIONSÖPPNA

För ett sunt inomhusklimat behövs luft. Produkterna ser till att muren/väggen kan andas, så att man får en sund och frisk vägg utan mögel och röta. En torr mur/vägg mår bra och isolerar bättre än en fuktigt mur, Hey'di Waterseal hjälper väggen att torka.

MILJÖVÄNLIG

Hey’di Waterseal innehåller inte några skaldiga kemikalier, och flera av produkterna är Svanenmärkta!

Tvättstuga innan

Källarrum innan

Detta är faktiskt en och samma källare.

Tvättstuga efter

Källarrum efter

Produkterna:

Hey'di Fiber Vit

En vit fiberputs som inte behöver målas eller slammas. Ger en bestående vit yta som hindrar vatteninträngning i konstruktionen. Används på både mur och isoleringsmaterial. När du är färdig med att putsa, då är man färdig med ytan! Vanliga putsbruk måste målas eller slammas.

Hey'di Stormuring

Ett smidigt reparationsbruk till båda tunna och tjocka lager. Perfekt för putsning av fönst- och dörrsmyg där vattentäthet är speciellt viktigt. Fäster bra på de flesta underlagen också sten, vilket även för den lämplig till att fylla i fogar i naturstensväggar.

Hey'di Häft

Cementbaserad häftbro som i de flesta fallen kan ersätta epoxy vid limning av betong mot betong. Fungerar också som en fuktspärr på golv med uppstigande fukt i betongen.Fungerar som en "primer" där det ska läggas avjämning utomhus eller på fuktiga underlag. Robust produkt som också används till reparation av sår och skador i betongunderlag och går fint att lägga i lagtjocklek på 2-3 cm när det gäller små områden. Är vit och kan användas som färdigt golv.

Hey'di K11 Xtra

Grå slamma som används inne på källarväggar för att hålla fukten ute. 

Semfix S2

Vattentät fästmassa, för golv. Ger inte utfällning och ger extra skydd till underlaget. Lämpar sig bra till ytor som blir utsatta för mycket fukt. Ger mindre risk för frostsprängning vid utomhusbruk.

Hey'di Premium Xtra Fog

Cementbaserad, vattentät fogmassa som är färgäkta. Vanligt är att man måste använda epoxy fog om man ska få vattentäta fogar, men med Waterseal-teknologin har vi gjort denna fogmassan vattentät. Den är lätt att arbeta med och lätt att tvätta och hålla ren.

* * * * *

       

Läs mer om den innovativa egenskapen Waterseal.

* * * * *

Läs också