Våtrum och branschregler

Badrummet är ett av de dyraste rummen i huset och även dyrt att renovera. Men det är också kostbara skador om något skulle gå fel.
Därför är det ytterst viktigt att det används rätt produkter på rätt ställe för att få ett hållbart resultat.

Läs mer

Produkter till badrummet

Läs mer

Hur man putsar med Hey’di Fiberputs

När man putsar en fasad vill man ha en tålig, väderbeständig yta. Hey'di Fiberputs appliceras som ett 2:a skikts puts tillsammans med Hey'di Armeringsduk för Puts.

Hey'di Fiberputs är den enda rekommenderade lösningen som puts på lättklinkerexteriörer och på isoleringsmaterial.

Hey'di Fiberputs kan användas både på lättklinker, isoleringsmaterial som EPS, mineralull och XPS. Och även tegel, betong mm.

Läs mer

Hey'Sand

En uteplats med stenplattor ser bra ut, men ofta börjar det växa ogräs i fogarna. En härdande fogsand kommer att bromsa denna grästillväxt.

Läs mer