Ny information öppen för att läsa.

Fredag 17 maj och måndag 20 maj, Annandag pingst är röda dagar i Norge.
Inga beställningar kommer kunna skickas ut under dessa dagar. 

Om sekretess på webbplatsen Hey’di

Personuppgifter är kortfattat relaterade till information som kan länkas till dig som person. En personlig information kan vara ditt namn, telefonnummer, adress, men det kan också vara saker som IP-adresser, ett beteende mönster, eller en rating/profilering görs från en data inställning. Vi kommer att behöva en del av dina person uppgifter för att på bästa möjliga svara på din förfrågan och förse dig med lämplig information.

All användning av personuppgifter betraktas som en behandling. Detta kan till exempel vara insamling, registrering, sammanställning, lagring och avslöjande eller en kombination av dessa.

Hey'di AS (Hey'di) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med användning av våra tjänster och i kund relationer. Det faktum att Hey ' di är registeransvarig innebär främst att det är vi som har ansvar och skyldigheter att följa följa i GDPR. Vi är väldigt noggranna med hur vi hanterar data om dig, och i denna integritets policy förklarar vi vilken data vi samlar in, hur vi gör det och vad vi använder det till.

Förfrågningar och kund uppföljning

För att vi ska kunna följa upp dig som kund måste vi ha viss information för att kunna nå dig. denna information är den du fyller i de olika kontakt eller förfrågnings formulär på vår hem sida. Du väljer själv om du vill bli kontaktad via e-post eller telefon, genom att fylla i respektive fält. Dina personuppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än att besvara din begäran och eventuellt lägga till dig som kund. Om din förfrågan besvaras och det inte leder till något mer kommer vi att radera din e-post inom 1 månad.

Potentiell kund

I vissa fall vill vi lägga upp din information i vårt CRM-system (Customer Relations hip Management) om du är en potentiell kund. Denna information är den du har skickat till oss via ett kontakt formulär, eller om du har varit i kontakt med oss på telefon. Endast vi har till gång till CRM-systemet och din information. Systemet är har åtkomst kontroll, och din information kommer att vara tillgänglig endast för dem som behöver se informationen. Om vårt erbjudande eller din förfrågan inte leder till ytterligare kund relationer, kommer vi att radera din information från vårt system inom 1 månad.

Radering av personuppgifter från kund relationer

När du inte längre har avtal eller förfrågningar till oss kommer vi fortfarande ta hand om din personliga information och relevant information från kundrelationen eller företaget. Denna information raderas från våra system när andra lagar som föreskriver lagring eller arkivering upphör efter 10 år. Information från kundrelation eller partnerskap raderas inte om avslöjande av brott eller rättstvist pågår. Norsk Data inspektionen meddelar att: ”den maximala tidsfristen för borttagning för all information är 10 år efter registreringen. Datainspektionen ser inte att det finns något behov för förvaring utöver detta ”.

Rätten till tillgång till information

Då du är kund hos oss, eller har varit i kontakt med oss, har rätt att komma åt i vår hantering av din information, om ni har misstänke om felaktig insyn från någon utav våra anställda. Kontakta oss, så vi kan vi hjälpa dig ytterligare.

Om insyn i vår lagring av kundinformation

Du kan skicka in en begäran om tillgång till den information vi har från dig, och vilka säkerhetsåtgärder som vi har kring användningen av din information. Vid misstänkt obehörig åtkomst måste du överlägga med en av våra kontaktpersoner om du misstänker att det har förekommit obehörig åtkomst från en av våra medarbetare. Datainspektionen kommer att underrättas, om det visar att din misstanke är befogad, du kommer att underrättas om det. Du kommer att få information om hur ärendet hanteras av Hey'di, liksom att det rapporteras till Datainspektionen.

Vi ge svarar på alla förfrågningar som snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar. Vissa fall kan ta längre tid, om det händer vi kommer att meddela dig och hålla dig uppdaterad.