Svanenmärkta produkter

Svanenmärkta

Vi är idag den första och enda producenten av svanenmärkta produkter inom vårt produktområde i Norden!

Svanenmärkta produkter från Hey'di

Vi har svanenmärkt över 25 produkter inom fästmassor, fogmassor, spackel, avjämningsmassor, dekorputs, fasadfärg och primer. Det officiella, nordiska miljömärket Svanen garanterar att alla produkterna innehåller minimalt med hälso och miljö farliga ämnen som kan framkalla allergier eller cancer, skada reproduktions cykeln eller som är giftigt för växter och djur. För oss är det viktig att få en opartisk genomgång av hur våra produkter påverkar miljön. Därför var det naturligt för oss att märka produkterna med de strängaste miljökraven i Norden.

VILKA PRODUKTER SVANENMÄRKS:

FÄSTMASSOR
• Hey’di Flexlight White
• Hey’di Flexlight Turbo
• Hey’di Semfix
• Hey’di Flytlim
• Hey’di S2 Floor
• Hey’di S1 Wall

FOGMASSOR
• Hey’di Multifog
• Hey’di Finfog

SPACKEL/AVJÄMNINGSMASSOR
• Hey’di Fiberplan Turbo
• Hey’di Flow Turbo
• Hey’di Byggspackel Turbo
• Hey’di Finspackel Turbo
• Hey’di Laga Lätt
• Hey’di Bäst Flyt
• Hey’di Rätt på Golvet

DEKORPUTS
• Hey’di Vit
• Hey’di Ljusgrå
• Hey’di Grå
• Hey’di Murgrå

FASADFÄRG
• Hey’di Fin Gammal Murfärg Vit, Ljusgrå och Grå.

PRIMER TILL FASAD
• Hey’di Fasadprimer
• Hey’di Spesialprimer
• Hey’di Pro Primer
• Hey’di KZ