Svanenmärkta produkter

Svanenmärkta

Vi är idag den första och enda producenten av svanenmärkta produkter inom vårt produktområde i Norden!

Svanenmärkta produkter från Hey'di

Vi har svanenmärkt över 25 produkter inom fästmassor, fogmassor, spackel, avjämningsmassor, dekorputs, fasadfärg och primer. Det officiella, nordiska miljömärket Svanen garanterar att alla produkterna innehåller minimalt med hälso och miljö farliga ämnen som kan framkalla allergier eller cancer, skada reproduktions cykeln eller som är giftigt för växter och djur. För oss är det viktig att få en opartisk genomgång av hur våra produkter påverkar miljön. Därför var det naturligt för oss att märka produkterna med de strängaste miljökraven i Norden.

VILKA PRODUKTER SVANENMÄRKS:

FÄSTMASSOR
Hey’di Flexlight White
Hey’di Flexlight Turbo
Hey’di Semfix
Hey’di Flytlim
Hey’di S2 Floor
Hey’di S1 Wall

FOGMASSOR
Hey’di Multifog

SPACKEL/AVJÄMNINGSMASSOR
Hey’di Fiberplan Turbo
Hey’di Flow Turbo
Hey’di Byggspackel Turbo
Hey’di Laga Lätt
Hey’di Bäst Flyt
Hey’di Rätt på Golvet

DEKORPUTS
Hey'di Vit
Hey’di Ljusgrå
Hey’di Grå
Hey’di Murgrå

FASADFÄRG
Hey’di Fin Gammal Murfärg Vit, Ljusgrå och Grå.

PRIMER
Hey'di Primer Fasad
Hey'di Primer Golv
Hey’di Pro Primer
Hey’di KZ