© 2018 Hey'di AB
 
  Vit Puts 50  
 
Produkter
Välj produktBroschyrer
Nyheter
Säkerhetsblad
Kontakt
Tips!
Miljödokument

Produkter efter varugrupper:
» Fogmassor
» Standardbruk
» Tvätt och rengöring
» Fästmassor
» Ytbehandlingar, specialbruk
» Ytbehandlingar, reperations och gjutmassor
» Våtrumssystem
» Membraner
» PRO
» Spackel og avjämningsmassor
» Specialprodukter
» Tillsatser, primer, impregnering


HEY'DI HÄFT

Hey'di Häft är en cementbaserad häftslamma som påföres cementbaserade ytor utomhus eller där det är risk för fukt, före avjämning eller gjutning, för att uppnå god och varaktig vidhäftning till underlaget.


Beskrivning - Användningsområde
Hey'di Häft är en cementbaserad slamma som påföres cementbaserade ytor utomhus eller där det är risk för fukt, före avjämning eller gjutning, för att uppnå god och varaktig vidhäftning till underlaget. Hey’di Häft kan ochså användas inomhus på ej sugande underlag där vanlig primning inte är tillräckligt, på plastmattor, gamla plattor, stål (inte aluminium) m.m.
 
Förarbete - Underlag
Betongytor skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande ytor skall förvattnas, men det skall inte vara fritt vatten på ytan.
 
Blandning
Ca. 2 liter vatten till hinkens innehåll på 10 kilo. Blandning utförs med maskin med visp eller turbomixer. Blandningstid ca. 2 minuter till klumpfri massa.
 
Användning
Hey'di Häft påföres i en omgång med borste, roller eller kraftig pensel. Det skall påföras minimum 1 mm tjocklek. Redskap rengöres med vatten.
 
Torktid
Avjämning/pågjutning kan göras när ytan är gångbar, normalt 2-3 timmar efter utläggning. Brukstid utblandad massa ca. 30 minuter.
 
Åtgång
Ca. 1,5 kg/ m².
 
Lagring
Lagras torrt i 2 år.
 
Förpackning
4,5 kg påse och 10 kg hink.

HEY'DI HOBB'IT!

HOBBYBETONG
 
Hey’di Hobb’it! är en snabbhärdande fiberarmerad betong för gjutning av bänkskivor, möbler, dekorationer, krukor, m.m. 
 


Beskrivning
Hey’di Hobb’it! är en snabbhärdande fiberarmerad betong för gjutning av bänkskivor, möbler, dekorationer, krukor, m.m. Hey’di Hobb’it! är efter utorkning frosttålig och lämpar sig både för inom och utomhusbruk. Ger en matt fin betonggrå yta.
 
Förarbete
Vid större gjutningar som bänkskivor, bord, bänkar m.m. skall produkten armeras. Se till att armeringen hamnar så nära mitten av gjutningen som möjligt. Tjockare gjutningar t.e.x. möbler kan göras lättare genom att lägga cellplast/frigolit eller liknande i gjutningen. Använd formplywood eller olja in/vaxa formen innan gjutning för att få en så slät yta som möjligt. Detta får även formen att lättare släppa från Hey’di Hobb’it!.
 
Blandning
Ta ut påsen med pulvret. Fyll hinken med 1,4 liter vatten och häll under omröring i allt pulver (10 kg). Blanda produkten tills den är lättflytande och klumpfri. Ca. 2 min med maskinvisp.
 
Användning
Hey’di Hobb’it! hälls ut i formen önskad lagtjocklek, bearbeta ytan med en tandad spackel tills massan har flutit ut jämt. Bruket kan bearbetas i ca. 30 minuter. Kräver oftast ingen efterarbetning, (filtning/glättning). Min temperatur +6 °C, gjut aldrig i direkt solljus.
 
Efterbehandling
Vid större gjutningar och vid varmt väder är det en fördel att eftervattna i ca. 1 dygn. För att få en tvättbar och mer slitstark yta på din bänkskiva/möbel rekomendrar vi impregnering med Hey’di Top. Verktyg rengöres med vatten.
 
Torktid (vid +20 °C, 50 % RF)
Formen kan tas av efter ca. 1 dygn.
 
Åtgång
2,1 kg m² per mm.
10 kilo Hey’di Hobb’it! ger ca. 4,5 liter massa.
 
Lagring
2 år torrt och frostfritt.

HEY'DI PREMIUM XTRA FOG

HEY'DI PREMIUM XTRA FOG
är vatten och smutsavvisande, kulörstabil, påväxtförhindrande, samt extremt tät.


Beskrivning
Hey’di Premium Xtra Fog är en snabbhärdande fogmassa för kakel, klinker och mosaik på både golv och vägg. Fogen är smutsavvisande, kulörstabil, påväxtförhindrande samt extremt tät. Vattenfast - frostsäker, för fogbredder 2-12 mm.
 
Användningsområde
Golv og vägg, ute och inne. Hey’di Premium Xtra Fog är det optimala valet för hårt vattenbelastade ytor, så som badrum, terasser, fasader, offentliga miljöer m.m.
 
Förberedelse - Underlag
Arbetstemperaturen i utrymmet bör vara mellan +10 - +20 grader. Lägsta användningstemperatur är +6 grader, detta gäller även temperaturen i underlaget. Alla värmekällor i rummet skall vara avslagna i god tid före arbetet utförs, detta gäller i synnerhet golvvärme. Tvättvatten får ej finnas kvar i fogarna, fix rester skall vara bortskrapade.
 
Blandning
Hey’di Premium Xtra Fog blandas med rent och kallt vatten, 0,55-0,6 liter till 2 kilo. Blandas minst 2-3 minuter till en klumpfri massa, blanda långsamt för att unvika att få in för mycket luft i fogen. Låt fogen vila i fem minuter och rör om igen. Öppentid 30-40 minuter i hink.
 
Användning
Hey’di Premium Xtra Fog påförs med fogbräda. Se till att fogarna fylls ordentligt. Rumstemperatur och plattornas absorbationsförmåga påverkar hur snabbt fogen torkar. Börja alltid på en mindre yta för att avgöra när fogen bär/är tvättbar. Tvätta ytan med en fuktig men ej blöt svamp. Krama ur svampen ofta och ordentligt. För mycket vatten vid fogning/tvättning kan göra fogen flammig.
 
Torktid
Normal belastning efter 4-5 timmar.
 
Materialåtgång
0,2-1 kilo per kvm beroende på fogbredd/fogdjup och plattformat.
 
Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.
 
Pakning
2 kilo hink.
 
Hey'di Premium Xtra Fog finns i färgerna: Vit, Ljusgrå, Mellangrå, Grå, Koks och Svart.
 
Teknisk data
EN 13888:
CG2
 
Arbeidshygeniske forhold/Vernetiltak
Produkten er vurdert icke markpliktig.
Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Hey'di Betonglook

BETONGLOOK FÖR VÄGG
 
Hey'di BetongLook är en cementburen produkt som appliceras som färg.
 
 


Beskrivning och bruksområde
Hey’di BetongLook är en cementburen produkt som appliceras som färg. Produkten är uppbyggd på vit specialcement, vitt marmormjöl, stenmjöl samt tillsatsmedel. Hey’di BetongLook blandas med vatten och ger en yta som ser ut som gjuten betong. Hey’di BetongLook kan användas på underlag av keramiska plattor, gipsskivor, puts, tegel m.m. Produkten är lämplig för både inom och utomhusbruk.
 
Förarbete - Underlag
Underlaget måste vara fritt från damm, fett, lösa partiklar m.m. Ogämnheter i underlaget skall spacklas och repareras innan behändling med Hey’di BetongLook. Sugande underlag primas med Hey’di Specialprimer förtunnad 1:3 med vatten. Gipsskivor primas med koncentrerad Hey’di Specialprimer. Primern skall torka i minst 3 timmar innan Hey’di BetongLook påföres.
 
Blandning - Användning
Hey’di BetongLook blandas med rent vatten i blandningsförhållande 1 liter vatten till 2,2 kilo pulver. Produkten går att blanda med mindre vatten om en grövre look önskas. Blandningen utförs med maskinvisp.
OBS! Blandningstid 2 minuter. Låt produkten stå och mogna 4-5 minuter innan du blandar upp den igjen i ca. 1 minut. Blandningen skall vara lätt att påföra men inte rinna. Hey’di BetongLook påföres med roller eller en bred, kraftig pensel. Var noga med att arbeta in produkten ordentligt i underlaget och påför Hey’di BetongLook «vått i vått». Vid flera strykningar skall tidigare strykning ha torkat i minst 3 timmar. Användnings temperaturen får ejunderstiga +10 grader, detta gäller även underlaget. Använd inte Hey’di BetongLook i direkt solljus eller på varma  underlag. Verktyg rengöres i vatten. Brukstid i hink är ca. 1 timme.
 
Åtgång
0,2-0,4 kilo per kvm och strykning.
 
Torktid
Hey’di BetongLook härdar på ca. 3 timmar.
 
Efterbehandling
Hey’di Top rekomenderas som slutbehandling.
 
Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.
 
Förpackning
2,2 kg spann.
 
Teknisk data:
Vattenmängd:
1 l/2,2 kg
Materialåtgång:
0,2-0,4 kg/m²
Största kornstorlek:
70 μm
Brukstid:
ca. 1 timme

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produkten är vurdert icke markpliktig. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Hey'di Fiber Vit

VIT PUTSBRUK
FÖR ISOLERINGSMATERIAL.

Fiberarmerat - inne och ute.


Beskrivning – användningsområden
Hey’di Fiber Vit är ett cementbaserad, fiberarmerat torrbruk som används till putsning inne och ute på isoleringsmaterial som mineralull, EPS- och XPS-polystyren m.m. Ytan måste ha tillräcklig styrka som putsbärare. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även för underlaget. Hey’di Fiber Vit ger en vattentät vit yta. Hey’di Fiber Vit kan också användas som puts på väggar av tegel, lättklinker, betongblock, puts och betong.
 
Förarbete
Se till att ytan är dammfri och ren. Hål och skador fylls först i med Hey’di Fiber Vit. Polystyren som har stått obehandlad under längre tid bör skrubbas med stålborste, sågblad eller liknande för att få maximal vidhäftning. Om Hey’di Fiber Vit används på ett cementbaserat underlag ska ytan alltid förvattnas.
 
Blandning
Blandningen sker med hjälp av blandningsmaskin med visp. Hey’di Fiber Vit blandas med vatten till en smidig massa: 4,8-5 liter vatten per 20 kg säck, beroende på vilken konsistens man vill ha. Blanda i 2-3 minuter till en jämn och klumpfri massa. Låt massan stå i ca. 5 minuter och justera eventuellt med lite vatten till önskad konsistens. Vid låga temperaturer rekommenderas användning av tempererat vatten (högst +30 °C).
 
Användning
Montera Hey’di Startlist om du börjar putsa vid marknivå. Lägg på Hey’di Fiber Vit med stålspackel i ett ca. 5 mm tjockt skikt. Lägg på Hey’di Armeringsduk, pressa in den med stålspackeln och se till att hela nätet är täckt av bruk. Om armeringsdukarna fogas ska det vara minst 10 cm överlappning. Armeringsduken ska ligga mitt i putsen och aldrig mot underlaget. OBS! Fäst aldrig armeringsnätet mot väggytan innan du lägger på Hey’di Fiber Vit. Använd Hey’di Armeringshörn runt öppningar och på hörn, fäst dessa med puts innan första putslagret läggs på. När ytan är fast, vanligen dagen efter, kan man lägga på ett tunt ytskikt så att putstjockleken är minst 8 mm. Förvattna mellan varje putslager. För att motverka sprickor rekommenderas att klippa till bitar av armeringsduken och lägga in i andra putslagret i diagonal riktning över öppningens hörn. Slutbehandling görs med filtbräda när putsen har satt sig. Undvik att påföra Hey’di Fiber Vit på varmt underlag eller i starkt solsken.
 
Användningstid - Efterbehandling
Utblandad massa är bearbetningsbar i ca. 2 timmar. Det rekommenderas att duscha ytan lätt med vatten i 1-2 dygn efter påföring. Där ytan kan missfärgas på grund av vegetation, dränering och liknande rekommenderas att tillämpa Hey’di Top impregnering.
 
Materialåtgång
Puts: ca. 1,5 kg per m² per mm skikttjocklek.
 
Förvaring
Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom ett år från tillverkningsdatum.
 
Förpackning
20 kg säck.
 
Teknisk data
Vättenmängd:
4,8-5 l/20 kg
Materialåtgång:
1,5 kg/m²
Största kornstorlek:
1,0 mm
Brukstid:
2 timmar
Heftfasthet:
>1,5 N/mm²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Klicka på produktnamnet för att öppna databladet i ett nytt fönster.

Skyddsblad Hey'di Alpha-Plan   (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Aqua-Block  (ekstern link) 18.11.2014
Skyddsblad Hey'di Aquasil  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Badrumsstöp Normal  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Badrumsstöp Rapid  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Basic +Plus  (ekstern link) 29.08.2013
Skyddsblad Hey'di Basic Normal  (ekstern link) 28.09.2016
Skyddsblad Hey'di Betonglim harpiks (B)  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Betonglook  (ekstern link) 12.09.2017
Skyddsblad Hey'di Betongplan  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Bultmörtel Fin  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Bultmörtel Fin Frost  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Bultmörtel Grov Frost  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Byggspackel Turbo  (ekstern link) 20.10.2014
Skyddsblad Hey'di Bäst Flyt  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Cemflex pulver  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Cemflex vätska  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Curing  (ekstern link) 01.04.2015
Skyddsblad Hey'di Eldfast Bruk  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Expand  (ekstern link) 25.07.2014
Skyddsblad Hey'di Express  (ekstern link) 10.09.2014
Skyddsblad Hey'di Fasadeprimer  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Fast Bultad  (ekstern link) 17.08.2016
Skyddsblad Hey'di Fiber  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Fiber Vit  (ekstern link) 12.09.2017
Skyddsblad Hey'di Fiberplan  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Fiberplan +Plus  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Fiberplan Turbo  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Fiberputs  (ekstern link) 15.09.2014
Skyddsblad Hey'di Fin Gammel Murfärg  (ekstern link) 22.01.2015
Skyddsblad Hey'di Finflyt  (ekstern link) 28.08.2017
Skyddsblad Hey'di Finfog  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Finspackel Turbo  (ekstern link) 18.03.2014
Skyddsblad Hey'di Flex G  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Flexlight +Plus  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Flexlight Turbo  (ekstern link) 23.09.2013
Skyddsblad Hey'di Flexlight White  (ekstern link) 01.10.2014
Skyddsblad Hey'di Flow Turbo  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Flytfix  (ekstern link) 18.05.2017
Skyddsblad Hey'di Flytfix Pro  (ekstern link) 18.05.2017
Skyddsblad Hey'di Flytstöp  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Flytstöp Fin  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Fort Färdig  (ekstern link) 22.07.2013
Skyddsblad Hey'di Frost KF  (ekstern link) 17.09.2014
Skyddsblad Hey'di Grundrens  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Grå  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Hobb'it!  (ekstern link) 14.09.2016
Skyddsblad Hey'di Hurtigstöp  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Häft  (ekstern link) 17.10.2014
Skyddsblad Hey'di Industri 65  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Industriplan  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di K10S  (ekstern link) 09.09.2013
Skyddsblad Hey'di K11  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di K11 Xtra  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Klinkerfog  (ekstern link) 06.10.2016
Skyddsblad Hey'di Klinkerfog,Pro  (ekstern link) 06.10.2016
Skyddsblad Hey'di Klinkerolja  (ekstern link) 17.09.2014
Skyddsblad Hey'di Klinkerrens  (ekstern link) 16.09.2014
Skyddsblad Hey'di Klinkertvätt  (ekstern link) 08.08.2016
Skyddsblad Hey'di Kompakt  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di KZ  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Laga Lätt  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Lim & Lera  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Ljusgrå  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Lätt på Golvet  (ekstern link) 19.05.2016
Skyddsblad Hey'di Multibruk  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Multifog  (ekstern link) 12.09.2013
Skyddsblad Hey'di Mur och Putsbruk KC35/65  (ekstern link) 04.11.2015
Skyddsblad Hey'di Mur och Putsbruk KC50/50  (ekstern link) 05.11.2015
Skyddsblad Hey'di Mur och Putsbruk M5  (ekstern link) 02.11.2015
Skyddsblad Hey'di Murgrå  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Plan Normal  (ekstern link) 12.09.2013
Skyddsblad Hey'di Plan Rapid  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Premium Xtra Fog 5kg  (ekstern link) 23.03.2018
Skyddsblad Hey'di Pro Primer  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Pro Primer Xtra  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Proff  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Prosil  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Pumpbar Stöp B40  (ekstern link) 18.12.2017
Skyddsblad Hey'di Rapid  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Rapid EX  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Rens KS  (ekstern link) 04.10.2016
Skyddsblad Hey'di Rens OF  (ekstern link) 10.02.2017
Skyddsblad Hey'di Rep 25  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Rep 45  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Rätt i Sprickan  (ekstern link) 31.03.2015
Skyddsblad Hey'di Rätt på Golvet  (ekstern link) 03.02.2016
Skyddsblad Hey'di Råsterk Golvfärg  (ekstern link) 18.11.2014
Skyddsblad Hey'di Sealer  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Semfix  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Semfix +Plus  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Silikon  (ekstern link) 18.09.2013
Skyddsblad Hey'di SK 3000S  (ekstern link) 01.04.2015
Skyddsblad Hey'di Skarvlim  (ekstern link) 31.03.2015
Skyddsblad Hey'di Smelt  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Special Cement 1  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Special Cement X  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Special Förseglingsvätska  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Specialprimer  (ekstern link) 25.07.2013
Skyddsblad Hey'di Specialprimer Xtra  (ekstern link) 05.10.2016
Skyddsblad Hey'di Standard SF  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Steinlim  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Stenlim  (ekstern link) 18.11.2014
Skyddsblad Hey'di Stormurning  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Stöp B20  (ekstern link) 05.11.2015
Skyddsblad Hey'di Stöp B25  (ekstern link) 05.11.2015
Skyddsblad Hey'di Stöp B30  (ekstern link) 10.11.2015
Skyddsblad Hey'di Stång & Stolpe  (ekstern link) 09.11.2016
Skyddsblad Hey'di Top  (ekstern link) 12.10.2016
Skyddsblad Hey'di Top PRO  (ekstern link) 07.11.2016
Skyddsblad Hey'di Trollkraft  (ekstern link) 26.11.2014
Skyddsblad Hey'di Under & I  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Uniflex  (ekstern link) 01.10.2013
Skyddsblad Hey'di Uteprimer  (ekstern link) 08.02.2018
Skyddsblad Hey'di Vit  (ekstern link) 10.07.2013
Skyddsblad Hey'di Ångspärr  (ekstern link) 27.11.2014
Skyddsblad Hey'Sand!  (ekstern link) 14.08.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Alpha-Plan  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Aqua-Block  (ekstern link) 18.11.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Aquasil  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Badrumsstöp Normal  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Badrumsstöp Rapid  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Basic +Plus  (ekstern link) 29.08.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Basic Normal  (ekstern link) 26.09.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Betonglim harpiks (B)  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Betonglim herder (A)  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Betonglook  (ekstern link) 12.09.2017
Säkerhetsdatablad Hey'di Betongplan  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Bultmörtel Fin   (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Bultmörtel Fin Frost  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Bultmörtel Grov FF  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Byggspackel Turbo  (ekstern link) 20.10.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Bäst Flyt  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Cement 1  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Cement X  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Cemflex pulver  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Cemflex vätska  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Curing  (ekstern link) 01.04.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Eldfast Bruk  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Expand  (ekstern link) 25.07.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Express  (ekstern link) 10.09.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Fasadeprimer  (ekstern link) 09.09.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Fast Bultad  (ekstern link) 17.08.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Fiber  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Fiber Vit  (ekstern link) 12.09.2017
Säkerhetsdatablad Hey'di Fiberplan  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Fiberplan +Plus  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Fiberplan Turbo  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Fiberputs  (ekstern link) 15.09.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Fin Gammel Murfärg  (ekstern link) 02.11.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Finflyt  (ekstern link) 28.08.2017
Säkerhetsdatablad Hey'di Finfog  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Finspackel Turbo  (ekstern link) 27.11.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Flex G  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Flexlight +Plus  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Flexlight White  (ekstern link) 01.10.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Flexligt Trubo  (ekstern link) 23.09.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Flow Turbo  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Flytfix  (ekstern link) 18.05.2017
Säkerhetsdatablad Hey'di Flytfix Pro  (ekstern link) 18.05.2017
Säkerhetsdatablad Hey'di Flytstöp  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Flytstöp Fin  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Fort Färdig  (ekstern link) 24.10.2017
Säkerhetsdatablad Hey'di Frost KF  (ekstern link) 17.09.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Förseglingsvätska  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Grundrens  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Grå  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Hobb'it!  (ekstern link) 14.09.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Hurtigstöp  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Häft  (ekstern link) 17.10.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Industri 65  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Industriplan  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di K10S  (ekstern link) 09.09.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di K11   (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di K11 Xtra  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Klinkerfog  (ekstern link) 06.10.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Klinkerfog, Pro  (ekstern link) 06.10.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Klinkerolja  (ekstern link) 17.09.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Klinkerrens  (ekstern link) 16.09.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Klinkertvätt  (ekstern link) 08.08.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Kompakt  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di KZ  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Laga Lätt  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Lim & Lera  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Ljusgrå  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Lätt på Golvet  (ekstern link) 19.05.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Multibruk  (ekstern link) 12.09.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Multifog  (ekstern link) 12.09.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Mur och Putsbruk KC35/65  (ekstern link) 04.11.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Mur och Putsbruk KC50/50  (ekstern link) 05.11.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Mur och Putsbruk M5  (ekstern link) 02.11.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Murgrå  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Plan Normal  (ekstern link) 18.03.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Plan Rapid  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Premium Xtra Fog  (ekstern link) 23.03.2018
Säkerhetsdatablad Hey'di Pro Primer  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Pro Primer Xtra  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Proff  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Prosil  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Pumbar Stöp B40  (ekstern link) 22.09.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Rapid  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Rapid EX  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Rens KS  (ekstern link) 04.10.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Rens OF  (ekstern link) 10.02.2017
Säkerhetsdatablad Hey'di Rep 25  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Rep 45  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Rätt i Sprickan  (ekstern link) 31.03.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Rätt på Golvet  (ekstern link) 03.02.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Råsterk Golvfärg  (ekstern link) 18.11.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Sealer  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Semfix  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Semfix +Plus  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Silikon  (ekstern link) 30.06.2017
Säkerhetsdatablad Hey'di SK 3000S  (ekstern link) 01.04.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Skarvlim  (ekstern link) 31.03.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Smelt  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Special Förseglingsvätska  (ekstern link) 18.11.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Specialprimer  (ekstern link) 12.09.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Specialprimer Xtra  (ekstern link) 05.10.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Standard SF  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Steinlim  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Stenlim  (ekstern link) 18.11.2014
Säkerhetsdatablad Hey'di Stormurning  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Stöp B20  (ekstern link) 05.11.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Stöp B25  (ekstern link) 05.11.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Stöp B30  (ekstern link) 10.11.2015
Säkerhetsdatablad Hey'di Stång & Stolpe  (ekstern link) 28.07.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Top  (ekstern link) 12.10.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Top PRO  (ekstern link) 07.11.2016
Säkerhetsdatablad Hey'di Trollkraft  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Under & I  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Uniflex  (ekstern link) 01.10.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Uteprimer  (ekstern link) 23.01.2018
Säkerhetsdatablad Hey'di Vit  (ekstern link) 10.07.2013
Säkerhetsdatablad Hey'di Ångspärr  (ekstern link) 27.11.2014
Säkerhetsdatablad Hey'Sand!  (ekstern link) 14.08.2014
Sök på heydi.se

Kontakta oss
Hey'di AB
Storgatan 13
243 30 Höör Sverige
Telefon: +46 413 275 10
E-post: heydi@heydi.se
 
  

 
   På denna sida   Föreskrifter och rättigheter   Personskydd vps2