© 2019 Hey'di AB
 
   
 
Produkter
Välj produktBroschyrer
Nyheter
Säkerhetsblad
Kontakt
Tips!
Miljödokument
Dekorgolv

Produkter efter varugrupper:
» Fogmassor
» Standardbruk
» Tvätt och rengöring
» Fästmassor
» Ytbehandlingar, specialbruk
» Ytbehandlingar, reperations och gjutmassor
» Våtrumssystem
» Membraner
» PRO
» Spackel och avjämningsmassor
» Specialprodukter
» Tillsatser, primer, impregnering


Hey'di Fiber Vit
Nyheter
VATTENTÄT, VIT putsbruk för isoleringsmaterial.
 
Fiberarmert, inne og ute.


Beskrivning – användningsområden
Hey’di Fiber Vit är ett cementbaserad, fiberarmerat torrbruk som används till putsning inne och ute på isoleringsmaterial som mineralull, EPS- och XPS-polystyren m.m. Ytan måste ha tillräcklig styrka som putsbärare. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även för underlaget. Hey’di Fiber Vit ger en vattentät vit yta. Hey’di Fiber Vit kan också användas som puts på väggar av tegel, lättklinker, betongblock, puts och betong.
 
Förarbete
Se till att ytan är dammfri och ren. Hål och skador fylls först i med Hey’di Fiber Vit. Polystyren som har stått obehandlad under längre tid bör skrubbas med stålborste, sågblad eller liknande för att få maximal vidhäftning. Om Hey’di Fiber Vit används på ett cementbaserat underlag ska ytan alltid förvattnas.
 
Blandning
Blandningen sker med hjälp av blandningsmaskin med visp. Hey’di Fiber Vit blandas med vatten till en smidig massa: 4,8-5 liter vatten per 20 kg säck, beroende på vilken konsistens man vill ha. Blanda i 2-3 minuter till en jämn och klumpfri massa. Låt massan stå i ca. 5 minuter och justera eventuellt med lite vatten till önskad konsistens. Vid låga temperaturer rekommenderas användning av tempererat vatten (högst +30 °C).
 
Användning
Montera Hey’di Startlist om du börjar putsa vid marknivå. Lägg på Hey’di Fiber Vit med stålspackel i ett ca. 5 mm tjockt skikt. Lägg på Hey’di Armeringsduk, pressa in den med stålspackeln och se till att hela nätet är täckt av bruk. Om armeringsdukarna fogas ska det vara minst 10 cm överlappning. Armeringsduken ska ligga mitt i putsen och aldrig mot underlaget. OBS! Fäst aldrig armeringsnätet mot väggytan innan du lägger på Hey’di Fiber Vit. Använd Hey’di Armeringshörn runt öppningar och på hörn, fäst dessa med puts innan första putslagret läggs på. När ytan är fast, vanligen dagen efter, kan man lägga på ett tunt ytskikt så att putstjockleken är minst 8 mm. Förvattna mellan varje putslager. För att motverka sprickor rekommenderas att klippa till bitar av armeringsduken och lägga in i andra putslagret i diagonal riktning över öppningens hörn. Slutbehandling görs med filtbräda när putsen har satt sig. Undvik att påföra Hey’di Fiber Vit på varmt underlag eller i starkt solsken.
 
Användningstid - Efterbehandling
Utblandad massa är bearbetningsbar i ca. 2 timmar. Det rekommenderas att duscha ytan lätt med vatten i 1-2 dygn efter påföring. Där ytan kan missfärgas på grund av vegetation, dränering och liknande rekommenderas att tillämpa Hey’di Top impregnering.
 
Materialåtgång
Puts: ca. 1,5 kg per m² per mm skikttjocklek.
 
Förvaring
Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom ett år från tillverkningsdatum.
 
Förpackning
20 kg säck.
 
Teknisk data
Vättenmängd:
4,8-5 l/20 kg
Materialåtgång:
1,5 kg/m²
Största kornstorlek:
1,0 mm
Brukstid:
2 timmar
Heftfasthet:
>1,5 N/mm²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

 Tipsa en vän
Sök på heydi.se

Kontakta oss
Hey'di AB
Storgatan 13
243 30 Höör Sverige
Telefon: +46 413 275 10
E-post: heydi@heydi.se
 
  

 
   På denna sida   Föreskrifter och rättigheter   Personskydd vps2